Weiter zum Inhalt

Nota prawna

Impressum

Wymagane przepisami prawa dane identyfikujące sprzedawcę:

Genuine GmbH
reprezentowana przez prezesa Jörg Wilken

Hauptstrasse 36
26465 Langeoog
Niemcy
Telefon: 04972 234
Fax: 04972 6683
E-Mail: info@genuine-haircare.de
VAT UE.: DE167948608

wpisana do rejestru handlowego prowadzonego przez sąd rejonowy Aurich
Numer w rejestrze handlowym HRB 204798
Odpowiedzialny za treść zgodnie z § 18 ust. 2 MStV:
Herr Marvin  Agena
Hauptstraße 36
26465 Langeoog
Deutschland
Alternatywne rozstrzyganie sporów:
Komisja Europejska udostępnia platformę do pozasądowego rozstrzygania sporów („platformę ODR”), dostępną na stronie https://ec.europa.eu/odr.


Od 07.03.2019 jesteśmy członkiem inicjatywy "FairCommerce"
Więcej informacji znajdą Państwo na stronie www.haendlerbund.de/faircommerce.